Падтрымаць насКронікаСувязь з намі55+ News

Program „Uniwersytet Złotego Wieku” w pytaniach i odpowiedziach

Celem programu jest polepszenie jakości życia ludzi starszych, poprzez ich intelektualną, fizyczną i socjalną aktywizację.

„Uniwersytet Złotego Wieku” – to interesujące spotkania z interesującymi ludźmi, możliwość nauczenia się tego, na co wcześniej nie starczało czasu oraz rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego, bycia przydatnym dla innych ludzi.

Uniwersitet Zlotego wieku w Grodnie

Wartości przyświecające działaniom UZW:

 • aktywność
 • pozytywność
 • samopomoc
 • neutralność polityczna i religijna

Jakie działania podejmowane są w ramach UZW?

 • ogólne tematyczne spotkania (wykłady, prezentacje, spotkania z gośćmi)
 • działalność kursów oraz klubów (około 30-tu)
 • imprezy integracyjne (wieczorynki, wycieczki)
 • „Szkoła Dobrych Uczynków”
 • praca grupy wolontariackiej

W jakim okresie działa UZW?

Rok akademicki „Uniwersytetu Złotego Wieku” składa się z dwóch semestrów, rozpoczyna się w październiku i trwa do kwietnia kolejnego roku.

Jak zostać słuchaczem UZW?

Zapisy słuchaczy UZW odbywają się we wrześniu.

Niezbędnym warunkiem dla zostania słuchaczem jest wzięcie udziału w prezentacji nowego roku akademickiego oraz uzupełnienie ankiety-podania.

Bardziej szczegółową informację nt. procedury zapisów znaleźć można w odpowiednim podrozdziale na naszej stronie internetowej.

Kto i kiedy założył „Uniwersytet Złotego Wieku”?

Program „Uniwersytet Złotego Wieku” powołany został w Grodnie w kwietniu 2010 r. Jego inicjatorami był krąg przyjaciół stowarzyszenia „Centrum „Trzeci Sektor”.

Od 2015 roku Program realizowany jest przy współpracy z prywatną instytucją  „Centrum dodatkowego kształcenia dorosłych „Studium przydatnych umiejętności”.

Zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami z historii Programu UZW można przy pomocy naszej „osi czasu”.

Szczegółowy opis naszej działalności można znaleźć również w rozdziale „Kronika”.

Jakie nagrody i osiągnięcia posiada „Uniwersytet Złotego Wieku”?

W r. 2011 i 2016  „Uniwersytet Złotego Wieku” był wymieniony jako przykład najlepszej pracy z ludźmi w podeszłym wieku w Narodowym sprawozdaniu Republiki Białoruś dot. wypełniania Madryckiego planu działania na rzecz osób starszych.

W grudniu 2012 r. blog UZW uznany został za najlepszą białoruską stronę internetową w sferze nieformalnej edukacji/ Główna nagroda za zwycięstwo w konkursie wręczona została podczas Festiwalu Nieformalnej Edukacji w Mińsku.

Nagrodę specjalną otrzymał również cykl filmów poświęconych działalności UZW.

W grudniu 2014 r. „Uniwersytet Złotego Wieku” uznany został  za „Najlepsze edukacyjne wydarzenie roku”, tak w wyniku głosowania internautów, jak i w ocenie profesjonalnego jury.

Dyplom zwycięzcy konkursu wręczony został na Festiwalu Nieformalnej Edukacji w Mińsku.

Oprócz tego, możemy szczycić się pokaźną ilością różnego rodzaju podziękowań oraz dyplomów za akcje dobroczynne, organizowane przez naszych słuchaczy w ramach „Szkoły Dobrych Uczynków”.

Z kim przyjaźni się „Uniwersytet Złotego Wieku”?

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim (Polska)

Fundusz Pro Scienta Publica (Wrocław, Polska)

Uniwersytet Trzeciego Wieku (Trečiojo amžiaus universitetas) (Mariampol, Litwa)

Lwowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (Ukraina)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Beaconsfield  (Wielka Brytania)

Miński Miejski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Międzynarodowe Stowarzyszenie Społeczne „Porozumienie” oraz Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (Niemcy)

Międzynarodowa sieć gerontologiczna AgeNet

Jak nas znaleźć?

Zajęcia „Uniwersytetu Złotego Wieku” odbywają się w dwóch miejscach, w niewielkiej odległości od dworca kolejowego w Grodnie:

 • ul. Budzionnaha 48a-63
 • ul. Cimirazieva 29/1-32

Bardziej szczegółową informację na temat działalności oraz planów UZW można uzyskać także u kierownika projektu, Lany Rudnik, zwracając się na adres poczty mailowej lana.rudnik@gmail.com

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

+375 152 62-01-81, +375 152 68-62-80, +375 33 634 10 41, +375 29 29 201 81

Uniwersytet trzeciego wieku – doświadczenia europejskie from Third Sector

 

Універсітэт Залатога Веку
Spotkanie z kierownictwem uniwersitetu trzeciego wieku przy uniwersytete ekonomicznym

 

Uniwersytet złotego wieku w Grodnie from Third Sector